Ekološko - edukativni program za djecu

ŠKOLA U PRIRODI

Trodnevni program

Tramuntana - labirinti

cijena na upit
puni pansion, 2 noćenja / 3 dana, minimalno 20 osoba

U trodnevni program “Škola u prirodi” uključene su 2 radionice koje su osmišljene za dvije generacijske skupine:

  • od 1. do 4. razreda osnovne škole
  • od 5. do 8. razreda osnovne škole

Sve radionice moguće je održati tijekom cijele godine, uz prethodni dogovor i najavu.

Šume i labirinti Tramuntane

Terenska radionica kružnom stazom u blizini Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli. Trajanje radionice 4 sata.

Filcanje ovčje vune i izrada suvenira

Upoznavanje djece sa autohtonom creskom životinjom, ovcom te važnošću prerade vune kao sirovine. Upoznavanje sa tehnikom filcanja. Svaki sudionik radionice izrađuje svoj jedinstveni suvenir. Trajanje radionice 2,5 sata.

Četverodnevni program

Tramuntana - labirinti

cijena na upit
puni pansion, 3 noćenja / 4 dana, minimalno 20 osoba

U trodnevni program “Škola u prirodi” uključene su 2 radionice koje su osmišljene za dvije generacijske skupine:

  • od 1. do 4. razreda osnovne škole
  • od 5. do 8. razreda osnovne škole

Sve radionice moguće je održati tijekom cijele godine, uz prethodni dogovor i najavu.

Šume i labirinti Tramuntane

Terenska radionica kružnom stazom u blizini Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli. Trajanje radionice 4 sata.

Mediteranske lokve

Terenska radionica na lokvi Paiska (ili Palvanja). Trajanje radionica 4 sata.

Filcanje ovčje vune i izrada suvenira

Upoznavanje djece sa autohtonom creskom životinjom, ovcom te važnošću prerade vune kao sirovine. Upoznavanje sa tehnikom filcanja. Svaki sudionik radionice izrađuje svoj jedinstveni suvenir. Trajanje radionice 2,5 sata.

ŽELITE LI JOŠ INFORMACIJA?

Programe Škole u prirodi organizira turistička agencija Tramontana outdoor – Beli otok Cres u suradnji sa svojim poslovnim partnerima – stručnim lokalnim turističkim pratiteljima i Centrom za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom.
ILI NAS NAZOVITE NA

+385 99 21 65 011